T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
 1. Ana Sayfa
 2. Duyurular
 3. 17 Mayıs 2022

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Kura Sonucuna Göre Kurumumuz Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen atama kuraları sonucu Kurumumuz kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kurumumuz Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No:12 06530 Çankaya/ANKARA) 27.05.2022 tarihine (mesai bitimi) kadar elden veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER:
 

 1. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği,
 2. Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Kurum tarafından bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 3. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için),
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı),
 5. Askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.),
 6. Adli sicil belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.),
 7. HAK Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu
 8. Mal bildirim formu (Form önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/7 Maddesi gereği “görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına” dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ve bir adet fotokopisi,
 10. Yerleştirme belgesi (AÇSHB Kamu Yerleştirme Sonuç Sorgulama sisteminden alınacaktır)

 
İLETİŞİM:
 
Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tel No:  0312 939 08 00 / 0312 939 08 30