T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları açıklanmıştır

Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları açıklanmıştır

14/10/2022 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan “Helal Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı” kapsamında, 07 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Giriş (sözlü) sınavı neticesinde uzman yardımcısı alımı nihai sonuçları açıklanmıştır.


Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Giriş (Sözlü) Sınavını Asil ve Yedek Kazanan Adayların Listesi

Grup No Öğrenin Dalları LİSTE
1 Gıda Mühendisliği
2 İlahiyat
 
Sınava katılan tüm adaylara teşekkür ederiz.


ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Sınav sonucunda başarılı olan adayların aşağıdaki belgeleri 15-24 Mart 2023 tarihleri arasında Kurumumuz Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına posta yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir:

1.     Mal Bildirimi Formu (Arkalı önlü olarak tek yaprak halinde çıktısı alınarak doldurulacak formu buradan indirebilirsiniz)
2.      Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir)
3.      e-Devlet üzerinden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi
4.     Nüfus Cüzdanının fotokopisi (Yenilenmiş Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olanlar, e-Devlet üzerinden alacakları nüfus kayıt örneğini de ekleyecekler)
5.     Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacaktır.)
6.      13/04/2022 tarihi veya sonrası itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Belgesi
7.     (Erkek adaylar için) İlgili askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi
8.      6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
9.      Herhangi bir kamu kurumunda memur olarak çalışanlara ait muvafakat dilekçesi
10.    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması.
11.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı)Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.