T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. 07 Ocak 2020

Helal Akreditasyon Başvuru Süreçleri Bilgilendirmesi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olarak, OIC/SMIIC standartları uyarınca yürüteceğimiz akreditasyon hizmetlerine ilişkin temel başvuru dokümanları kuruluşların erişimine açılmıştır.
 
Bahse konu başvuru dokümanlarına (http://www.hak.gov.tr/dokumanlar/dokumanlar) uzantısında yer alan “Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.
 
Aşağıda sayılan iki (2) temel başvuru dokümanı, imzalandıktan sonra hem HAK’ın resmi yazışma adresine posta yoluyla gönderilecek (Mustafa Kemal Mahallesi, 2120.Cadde, No:12, P: 06530, Çankaya/ANKARA), hem de imzalı hali PDF formatında iletilecektir (info@hak.gov.tr):
 

  1. Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunu HAK nezdinde temsil edecek kişinin yetki belgesi (AKR-Fo-002).
  2. Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu yetkilisi tarafından imzalanmış Taahhütname Sayfasını da içerecek şekilde eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu (AKR-Fo-001) 

 
Yukarıda sayılan 2 ana belge HAK’a gerekli şartlar altında iletildikten ve HAK tarafından başvuru kabulü yapıldıktan sonra, Doküman Kabul ve Kontrol sürecine geçildiği bildirimi Yetkili Kişisi üzerinden Kuruluşa yapılır. Bu bildirime istinaden gerekli olan dokümanlar Yetkili Kişisi vasıtasıyla HAK’a iletilmelidir 
(AKR-Fo-003). 

 
Halihazırda, başvuru işlemlerinin online olarak alınıp işlenmesine yönelik teknik çalışmalarımız sürmektedir. Yıl sonundan önce akreditasyon başvurularının online olarak yapılmasına imkan veren bu arayüzümüzü kullanımınıza açacağız.
 
Bu süre içinde, yukarıda bahsi geçen başvuru dokümanlarını uygun şekilde Kurumumuza ulaştırmanız halinde de, akreditasyon başvurunuz ön talep çerçevesinde kayıt altına alınacaktır.
 
Buna ilaveten, HAK’tan akredite olmak isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının tabi olacağı ana süreçleri ve diğer muhtelif yükümlülüklerini anlatan rehber dokümanlara da, yine aynı (http://www.hak.gov.tr/dokumanlar/dokumanlar) uzantısındaki “Rehber ve Kılavuzlar” bölümünden erişebilirsiniz.

Akreditasyon prosedürlerine ve saha denetimlerinin işleyişine ilişkin;

 

 
Süreçlere ilişkin daha detaylı bilgi için Kurumumuza e-posta veya telefonla ulaşabilirsiniz.