T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
 1. Ana Sayfa
 2. Haberler
 3. 07 Temmuz 2020

Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuçları

Kurumumuzda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 29 Haziran - 02 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sürekli İşçi alımı sözlü sınav sonuçları aşağıdaki listede ilan edilmiştir.
 

 

Konu                 :  Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonuçları

Meslek Kolları Sonuç Listesi
Temizlik Görevlisi Sonuçları Liste
Güvenlik Görevlisi Sonuçları Liste
Elektrik Görevlisi Sonuçları Liste
Isıtma ve Sıhhi Tesisat Görevlisi Sonuçları Liste
 
Asıl olarak sınavı kazanan adayların, 13 Temmuz - 21 Temmuz 2020 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları T.C. Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına aşağıda yer alan belgelerle şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER

 
 1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi,
 2. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş),
 3. Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir),
 4. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devletten alınabilir)
 5. Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
 6. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ve fotokopisi,
 7. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
 8. İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir.)
 9. Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi (e-devletten alınabilir)

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar, hastalık, doğum vb. mücbir sebeplerden dolayı belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu, hastalık raporu vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılabilecektir.

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebileceklerdir. Yapılan itirazlar, 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanarak adaya bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile faks ve e-mail yoluyla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz dilekçelerinde postadan kaynaklanan gecikmelerden adayın kendisi sorumludur.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.