T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. 23 Eylül 2020

Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları açıklanmıştır.

27 Temmuz 2020 tarihli ve 31198 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Helal Akreditasyon Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı” kapsamında, 14-17 Eylül 2020 tarihleri arasında ve 22 Eylül 2020 (*) tarihinde gerçekleştirilen Giriş (sözlü) sınavı neticesinde uzman yardımcısı alımı nihai sonuçları açıklanmıştır.


Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Giriş (Sözlü) Sınavını Asil ve Yedek Kazanan Adayların Listesi

Grup No Öğrenin Dalları LİSTE
2 Gıda Mühendisliği
3 Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümü
5 Uluslararası İlişkiler
 
Sınava katılan tüm adaylara teşekkür ederiz.


ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Sınav sonucunda başarılı olan adayların aşağıdaki belgeleri 28 Eylül – 12 Ekim 2020 tarihleri arasında Kurumumuz Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına posta yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir:

1.     Mal Bildirimi Formu (Arkalı önlü olarak tek yaprak halinde çıktısı alınarak doldurulacak formu buradan indirebilirsiniz)
2.      Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir)
3.      e-Devlet üzerinden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi
4.     Nüfus Cüzdanının fotokopisi (Yenilenmiş Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olanlar, e-Devlet üzerinden alacakları nüfus kayıt örneğini de ekleyecekler)
5.      Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacaktır.)
6.      25/09/2020 tarihi veya sonrası itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Belgesi
7.     (Erkek adaylar için) İlgili askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi
8.      6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
9.      Herhangi bir kamu kurumunda memur olarak çalışanlara ait muvafakat dilekçesi
10.    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması.


Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
(*) Covid-19 salgını nedeniyle karantina sürecinde olup, Kurumumuza sundukları dilekçe ve sağlık raporları neticesinde 14-17 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına katılım sağlayamayan 3 adayın 18/09/2020 tarihli ve 001 sayılı Sınav Kurulu kararı ile Uzman Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavının 22 Eylül 2020 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.