T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk

Benzer Başlıklar

 1. Ana Sayfa
 2. Haberler
 3. 30 Mayıs 2022

HAK, Hakkında Merak Edilenleri Açıkladı

Türkiye’de helal belgelendirme faaliyetleri gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bununla birlikte helal belgelerinin güvenilir olup olmadığı ancak bir denetim mekanizması yani akreditasyon ile anlaşılabilir.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal belgesi veren kuruluşları denetlemek ve helal belgelerinin güvenilir olup olmadığını tespit etmek amacıyla kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle HAK, ürün veya hizmetlere yönelik helal belgesi düzenlememektedir. Bu belgeleri düzenleyen kuruluşları, en güncel ulusal ve uluslararası kurallar uyarınca denetleyerek akredite etmektedir.

Faaliyetlerine altyapı çalışmalarıyla başlayan HAK, gelinen noktada:

 • Fiziki altyapısını oluşturmuş, kendisine tahsis edilen binaya taşınmıştır.
 • Eğitim altyapısını oluşturmuş, kurum personelini bu alandaki en güncel ve kabul görmüş uluslararası standartlar üzerine yoğun bir eğitimden geçirmiştir.
 • Mevzuat altyapısını oluşturmuş, Resmi Gazete’de 5 adet Yönetmelik, 2 adet Tebliğ ve 60’ın üzerinde el kitabı, rehber ve kılavuz yayınlamıştır.
 • Bilişim altyapısını oluşturmuş, elektronik başvuru kaydına imkan sağlayan bir sistem kurmuştur.
 • Uluslararası standartlar çerçevesinde; ürün/hizmet belgelendiren kuruluşları, kişileri belgelendiren kuruluşları ve laboratuvarları kapsayan helal akreditasyon programlarını yürürlüğe almıştır.
 • Denetçi ve uzman havuzu oluşturmuş, farklı alanlardan en yetkin bilirkişiler ile saha denetimleri gerçekleştirmiştir.
Milyarlarca dolarlık ürün ve hizmeti belgelendiren ve binlerce “Helal Belgesi” düzenlemiş olan farklı ülkelerde yerleşik (Türkiye, Avusturya, Brezilya, Avustralya, Şili, Japonya, Tayvan, Etiyopya, Litvanya, Sırbistan, Azerbaycan, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, İspanya, Belçika, İtalya, Almanya, Hindistan) belgelendirme kuruluşlarından gelen toplam 67 helal akreditasyon talebi değerlendirmeye alınmıştır. 
 
Bahse konu akreditasyon talepleri arasından bugüne kadar 20 adet akreditasyon kararı alınmıştır:
 
 • Alınan akreditasyon kararlarıyla  740’ın üzerinde helal belgesi akreditasyon güvencesi kapsamına alınmıştır.
 • Akreditasyon kapsamına ilk olarak gıda ürünlerine yönelik helal belgelendirme yapan kuruluşları alan HAK, dünyada bir ilk olarak, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT/OIC) bağlı olarak faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı uyarınca laboratuvarları ve sektördeki tetkikçi ve uzmanları belgelendiren kuruluşları da kapsamına alarak 2022 senesi içerisinde akredite etmeye başlamıştır.
 • Yine 2022 senesi içerisinde HAK’ın akreditasyon kapsamına kozmetik ve turizm alanındaki helal belgelendirme kuruluşları da eklenmiş olacaktır.
 • 28 belgelendirme kuruluşunun başvurusu, yapılan değerlendirmelerin ardından yapısal eksiklikleri olduğu tespitiyle olumsuz olarak neticelendirilmiştir.
 • Geriye kalan başvuruların tamamının da ilk aşama incelemeleri tamamlanmış ve esaslı nitelikteki eksiklikleri kendilerine bildirilmiştir. Bunların giderildiği teyit edildiğinde takip eden denetim süreçleri yürütülecektir.

Akreditasyon, yürütülmekte olan bir uygunluk değerlendirme faaliyetinin ulusal mevzuata ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara uygun biçimde yapılıp yapılmadığının doğrulanmasıdır. Güven olgusunu merkezine alır. Denetim yapanların denetlenmesidir.

Helal akreditasyon ise piyasada tüketicilerin kullanımına sunulacak ürünlere helal belgesi veren kuruluşların hem İslami kurallara hem de en güncel uluslararası standartlarla ortaya konulmuş teknik kurallara uygunluğunu şart koşar. Bu perspektifle yürüttüğümüz helal akreditasyon faaliyetleri birbirini besleyen, teknik anlamda yoğun süreçlerden oluşur. Denetlediğimiz belgelendirme kuruluşlarının mevcut dokümantasyon ve saha takibi çok sıkı kurallar dahilinde gerçekleşir.

HAK, ulusal ve uluslararası ölçekte yalnızca ciddiyetle helal belgelendirme hizmeti sunan kuruluşları akredite etmek suretiyle yoluna devam etmektedir. Böylece küresel helal belgeli ürün ve hizmet pazarında konumunu güçlendirmekte, Türkiye’nin alandaki ‘kural koyucu’ rolünü de pekiştirmektedir.  

Akreditasyon faaliyetlerine ilave olarak uluslararası iş birliği konusunda da adımlar atmaya devam eden HAK, ihracatçılarımızın önündeki teknik engelleri kaldırmak ve tüketicinin güvenilir şekilde helal iddiasındaki ürün ve hizmetlere erişimini temin etmek amacıyla bugüne kadar Azerbaycan, Cezayir, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan ve Sudan’la helal kalite altyapısı alanında iş birliğine dair mutabakat zabıtları imzalamıştır. Birçok ülkeyle de (Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Kamboçya, Nijerya, Rusya Federasyonu, RF-Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Tacikistan, Tunus, Bangladeş, Maldivler, Türkmenistan ve Moğolistan) mutabakat zaptı/iş birliği protokolü imzalama müzakerelerine devam edilmektedir.

Akredite helal belgelerinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tanınmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü SMIIC Akreditasyon Konseyinde ülkemizi temsil eden HAK, akreditasyona dayalı küresel bir karşılıklı tanıma mekanizmasının kurulması için atılan adımlara öncülük etmeye de devam etmektedir.

HAK ayrıca, SMIIC’le imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde küresel seviyede işleyen bir helal kalite altyapısının oluşturulmasını teminen bir eğitim üssü olma hedefiyle bugüne kadar hem yurt içinden hem de 25’in üzerinde ülkeden toplamda 420’den fazla katılımcıya yönelik olarak 20 adet helal standartları eğitimi düzenlemiştir.

HAK tarafından yürütülen eğitim ve iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla bir taraftan hem milli hem de küresel düzeyde helal uygunluk değerlendirme sektörüne nitelikli personel yetiştirilirken diğer taraftan da Türkiye’nin bu alandaki kural koyucu rolü uluslararası düzeyde bir kez daha vurgulanmakta, ihracatçımızın İslam ülkeleri pazarlarına daha kolay girmesini sağlayacak karşılıklı tanınan bir helal belgelendirme sisteminin tesisine bir adım daha yaklaşılmaktadır.