T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Helal Akreditasyon
  3. Helal Akreditasyon Hizmet Bedelleri

Helal Akreditasyon Hizmet Bedelleri

HAK’a akreditasyon başvurusunda bulunacak bir Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun (HUDK) ödemekle yükümlü olacağı hizmet ücretleri temel itibarıyla aşağıdaki kalemleri kapsar.

  • Başvuru ve Proje Dosyası Bedeli                        : 500 TL
  • İdari Hizmet Bedeli                                          : 1600 TL (Adam/gün)
  • Denetim Bedeli + Denetim Ekibi Giderleri    : Denetim hizmet ücretlerinin hesaplanmasında HUDK’nın yerleşik olduğu ülkenin Dünya Bankasının kişi başına milli gelir sınıflamasındaki yerine göre değişmektedir.
  • Sertifika Bedeli                                                : 100 TL
  • Sertifika Kullanım Bedeli (Yıllık)                         : 5000 TL


Hizmet ücretlerin detaylarına ilişkin bilgiler Helal Akreditasyon Hizmet Bedelleri ve Kalemleri Rehberinde yer almaktadır.