T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Stratejik ve Mali Yönetim Politikası

Stratejik ve Mali Yönetim Politikası

Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Kurumun geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, proaktif çalışan, etkin ve yol gösterici bir Kurum olarak üst politika belgeleri çerçevesinde Kurumumuzun orta ve uzun vadeli stratejilerini tüm birimlerle işbirliği yaparak belirlemek, Kuruma tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, Kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, hesap verilebilirlik çerçevesinde, mali saydamlık ve hizmet kalitesi gözetilerek kurum kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin arttırılmasını sağlamaktır.
 

 

Mali Durum ve Beklentileri Raporu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Tabloları
Ocak 2019 Mayıs 2019 Eylül 2019
Şubat 2019 Haziran 2019 Ekim 2019
Mart 2019 Temmuz 2019 Kasım 2019
Nisan 2019 Ağustos 2019 Aralık 2019
 
Ocak 2020 Mayıs 2020 Eylül 2020
Şubat 2020 Haziran 2020 Ekim 2020
Mart 2020 Temmuz 2020 Kasım 2020
Nisan 2020 Ağustos 2020 Aralık 2020