T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Helal Akreditasyon
  3. Helal Akreditasyon Süreçleri

Helal Akreditasyon Süreçleri

Helal akreditasyon kısaca, helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların HAK tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesidir.

HAK’tan helal akreditasyon talep eden kuruluşların tabi olacağı değerlendirme, denetim, onay ve izleme süreçleri OIC/SMIIC standartları ve bu standartlarda atıfta bulunulan diğer ISO standartları ekseninde yürütülmektedir. Tüm bunlara ilaveten hususi uygulama alanlarına yönelik HAK tarafından yayımlanan uygulama dokümanları da mevcut olup kuruluşların standartlara ilaveten bu dokümanlarda tanımlanmış gereklilikleri de sağlaması beklenmektedir.

Başvuru, denetim planlama, marka kullanımı gibi alanlara ilişkin uyulması gereken usul ve esasları tüm bu dokümanlarda tanımlanmıştır.

HAK’ın halihazırda 3 farklı helal akreditasyon programı mevcuttur. Bu kapsamda ürün ve hizmetleri helal olarak belgelendiren kuruluşların yanında sektörde tetkikçi, uzman vb. rollerle görev yapacak kişileri belgelendiren kuruluşlar ve yine helal alanında kullanılan deneyleri gerçekleştirilen laboratuvarlar HAK’a başvurabilir. Her bir program için helal akreditasyon sürecine esas teşkil eden ilgili OIC/SMIIC standardına https://www.smiic.org/en/standards adresinden ulaşılabilmektedir. Bu standartlara tamamlayıcı olarak yine her bir program için uyulması zorunlu olan HAK uygulama dokümanlarına da https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari adresindeki ilgili alan seçilerek erişilebilir.

Kuruluşların HAK’a başvurmadan önce ilgili standartlar ile uygulama dokümanlarını titizlikle inceleyerek yetkinliklerini değerlendirmesi, varsa eksikliklerini yine bu dokümanlarda tarif edildiği şekilde gidermesi tavsiye olunur.

HAK, ilgili standartların ve uygulama dokümanlarının benimsenip kuruluşlarca etkin bir şekilde uygulanabilmesi için düzenli aralıklarla teknik eğitim programları düzenlemektedir. Helal akreditasyon başvurusunda bulunacak/bulunmuş kuruluşların genel yetkinliklerini iyileştirip varsa eksikliklerini gidermeleri adına bahse konu eğitimleri yakından takip etmeleri önerilir. HAK’ın eğitim duyuruları ve bunlara katılımla alakalı koşullar hem web sitemizin duyurular bölümünden hem de Twitter hesabımızdan (https://twitter.com/TC_HAK_) yayımlanmaktadır.
Bununla beraber, tüm kuruluşlar için geçerli olan bazı ön başvuru şartlarına da dikkat edilmelidir:
 

  • İlgili uluslararası standarda göre bir yönetim sistemi kurmuş olması,
  • Yönetim sistemini en az altı (6) ay işletmiş olması [iç tetkik ve YGG kayıtlarının mevcudiyeti],
  • OIC/SMIIC Helal Standartlarında tanımlandığı haliyle ‘İslami Tüzel Kişilik’ olma şartının karşılanıyor olması,
  • HAK’ın şahit denetimi gerçekleştireceği tarih itibarıyla tetkike hazır en az bir müşterinin (üçüncü taraf) mevcut olması, diğer bir ifadeyle, saha denetimlerinin bir parçası olarak akreditasyon talep edilen kapsamlar için “Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına Yönelik Şahit/Tanık Denetimi Planlama Rehberi (AKR-Pr01-Rh-007)” uyarınca HAK Denetim Ekibinin yer alacağı şahit denetim(ler)i organize edilmesi,kuruluşlar için ön şart olarak aranmaktadır.


Benzer şekilde kuruluşların saha denetimi öncesi HAK’ın istediği içerikte ve sürelerde bilgi-belge sunumunu tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bahse konu helal akreditasyon gereklilikleri, prosedürleri ve tüm bunlara esas teşkil eden normatif dokümanlara ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen ilgili paydaşlar info@hak.gov.tr adresine e-posta ileterek veya +90 312 939 08 40 numarası üzerinden bize ulaşabilirler.

Genel itibariyle helal akreditasyon prosedürlerine ve saha denetimlerinin işleyişine ilişkin aşağıdaki bağlantılarda yer alan şemalardan faydalanılabilir:
 

Doküman güncellenme tarihi: 27/10/2021