T.C. Helal Akreditasyon
Sorularınız İçin Tıklayın
Sorularınız İçin

+90 (312) 939 08 00

M.K. Atatürk
  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Yönetim Kurulu
  4. Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay

Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1966’da Giresun Doğankent’te doğdu. Giresun İmam Hatip Lisesi’nden (1984) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1988) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda “Cemâluddîn el-Kâsimî ve Fıkhî Görüşleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Y.Doç.Dr. Celal Erbay, 1991) ve “İslam Hukukunda Kamu Malları” başlıklı teziyle de doktorasını (danışman: Prof.Dr. Mehmet Erkal, 1997) tamamladı.

1993 yılında araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1998’den itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptı ve akademik kariyerini tamamladı. Aynı zamanda bu fakültede iki dönem dekanlık görevinde bulundu (2011-2017). Arapça’sını geliştirmek ve ilmî araştırmalarda bulunmak amacıyla iki ayrı dönem Suriye’de (1988-1989, 1997-1998), iki yıl da misafir öğretim üyesi olarak Bulgaristan’da, Sofya İslam Enstitüsü’nde (1999-2001) bulundu. 2018 yılından bu yana Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 12 Aralık 2019’da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi.

İlmî ve akademik çalışmaları İslam hukuku alanında, özellikle de vakıf hukuku, biyoetik, İslâm ekonomisi ve faizsiz finans sistemi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

İslâm Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları (İstanbul 2001), Osmanlı Sonrası Bulgaristan Türk Topluluğunun Dinî Yönetimi ve Özel Yargı Teşkilatı: 1878-1945 (İstanbul 2006), Zekat Kitabı (İstanbul 2007), Evlenme Akdinde Batıl-Fasit Ayrımı (İstanbul 2008), el-Müfîd fi’l-ibâdât ve’l-muâmelât ale’l-mezhebi’l-Hanefî (ed. Yûsuf el-Büdeyvî, Dâru İbn Kesîr: Beyrut/Dımaşk 1998) kitap olarak yayımlanmış başlıca eserleridir. Ayrıca Günümüz Fıkıh Problemleri (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları: Eskişehir 2010) ve Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (İstanbul 2017) gibi ders kitabı veya derleme kitaplarda editörlük yaptı.